Scheiden

Als je besluit uit elkaar te gaan of geconfronteerd wordt met dat besluit, komt er veel op je af. Het is belangrijk dat je daarbij wordt begeleidt door iemand met verstand van zaken én op een manier die bij je/jullie past. Zeker wanneer er kinderen bij betrokken zijn, is het zaak om zoveel mogelijk te investeren in het behoud van goede onderlinge verhoudingen en een goede ouderrelatie. De hiervoor beschreven methoden, mediation en overlegscheiding, zijn hiervoor uitermate geschikt.

Maar, niet iedereen is bemiddelbaar, of in staat zijn of haar wensen en belangen te verwoorden in een mediation. Het alternatief voor mediation, de overlegscheiding, kan voor sommigen misschien als een ‘te zwaar’ middel worden beschouwd. Het enige andere alternatief om de scheiding te regelen is dan de “ouderwetse” echtscheiding op tegenspraak. In deze situatie wordt ieder van partijen bijgestaan door een eigen advocaat en worden geschilpunten aan de rechter voorgelegd.

Wel procederen, maar geen "vechtscheiding"


Gelukkig hoeft dit niet in alle gevallen een “vechtscheiding” te worden. Ook in deze gevallen probeer ik altijd om in goed onderling overleg met de andere partner en zijn of haar advocaat tot overeenstemming te komen over de gevolgen van de (echt)scheiding. Gespecialiseerde familierechtadvocaten, aangesloten bij de vFAS (vereniging van Familierechtadvocaten en Scheidingsmediators) zijn overtuigd van het belang van overleg en vaak is het ook dan mogelijk om toch tot gezamenlijk gedragen afspraken te komen.

Op het moment dat over al de te bespreken onderwerpen overeenstemming is bereikt worden deze afspraken door de advocaten vastgelegd in een (echt)scheidingsconvenant en - indien nodig - een ouderschapsplan, waarna deze stukken met een gemeenschappelijk echtscheidingsverzoek worden ingediend bij de rechtbank. De rechtbank geeft dan een beschikking af met daarin de uitgesproken echtscheiding en de bekrachtiging van de gemaakte afspraken. Het is dan een administratieve procedure, zonder zitting bij de rechter. 

 

Beslissing van de rechter

Pas als er geen overeenstemming kan worden bereikt, wordt een beslissing van de rechter gevraagd. Helaas kan een echtscheidingsprocedure op tegenspraak bij de rechtbank erg lang duren. Daarbij zie je vaak dat er dan ook nog gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om de beslissing van de rechtbank door het gerechtshof te laten toetsen in hoger beroep. Een tijdsverloop van 2 tot 4 jaar in totaal is dan geen uitzondering (de rechtbankprocedure beloopt gemiddeld een half jaar tot een jaar).

Het tijdsverloop en de in de processtukken ingenomen standpunten zorgen er meestal voor dat de verhouding tussen de scheidende partners nog verder verslechtert. De echtscheiding kan daarmee ontaarden in een vechtscheiding, wat uiteraard schadelijk is voor zowel de kinderen als de partners.