Advies en mediation vóór het huwelijk of samenwonen

In mijn praktijk zie ik vrijwel dagelijks wat een scheiding met mensen doet. En hoewel gelukkig niet iedere relatie in een scheiding eindigt, is dit wel een realiteit waar rekening mee moet worden gehouden. Door mijn ervaringen met scheidingen, weet ik waar het niet goed kan gaan en waar de valkuilen liggen om te vervallen in een vechtscheiding. Deze ervaringen geven mij de mogelijkheid om toekomstig partners aan het begin van hun relatie of huwelijk te begeleiden en te adviseren om relatieproblemen te voorkomen of in ieder geval om daarmee om te gaan en de kans op een (vecht)scheiding zoveel mogelijk te beperken.

Hoewel ik begrijp dat iedereen die een relatie aangaat ervan overtuigd is dat zij altijd bij elkaar zullen blijven, geven de cijfers aan dat de kans op een scheiding er wel degelijk is.

Ongeveer een derde van de huwelijken eindigt in een echtscheiding.


In 2015 en 2016 zijn er jaarlijks bijna 35.000 echtscheidingen. Bij zo'n 20.000 daarvan zijn minderjarige kinderen betrokken. Jaarlijks maken circa 70.000 kinderen een (echt)scheiding van de ouders mee.

Het is goed om toch van te voren stil te staan bij de gevolgen van de keuze van partners voor een huwelijk (en in dat geval, onder welk huwelijksgoederenregime (gemeenschap van goederen of huwelijkse voorwaarden), een geregistreerd partnerschap of een samenwoning (met of zonder samenlevingscontract).

Maar het is ook belangrijk om van te voren na te denken over wat er gaat gebeuren wanneer er kinderen komen. Hoe denken jullie over het combineren van de zorg voor de kinderen met werk en hobby's? Wat zijn jullie wensen en verwachtingen van de relatie? Hoe ga je om met tegenslagen? Wie schakel je in bij (relatie)problemen? Het stellen van deze vragen is zeker van belang wanneer er kinderen zijn uit een eerdere relatie of van een samenwerking in het (eigen) bedrijf.

 

Premarital mediation is een vorm van mediation dat gericht is op de voorfase, dus voordat partners een relatie aangaan. In een aantal gesprekken wordt besproken wat jullie belangrijk vinden voor jullie huwelijk (partnerschap of samenleving) en wat jullie daarover willen afspreken.

Deze afspraken worden (in gewoon Nederlands) beschreven en worden onderdeel van een akte huwelijkse voorwaarden (bij een huwelijk), akte partnerschapsvoorwaarden (bij een geregistreerd partnerschap) of een samenlevingscontract (in geval van ongehuwde samenwoners). Hierin wordt ook beschreven hoe jullie er mee omgaan wanneer het onverhoopt niet goed gaat. Wanneer een relatie om welke reden dan ook verandert of eindigt, is een dergelijke overeenkomst een goede basis om gesprekken met elkaar te voeren en verkleint het de kans op een (vecht)scheiding.