Mediation

In een mediation (bemiddeling) proberen de partners om met elkaar in een aantal gesprekken tot overeenstemming te komen over alles wat er in het kader van een (echt)scheiding geregeld moet worden. Met scheiding bedoel ik niet alleen een echtscheiding, maar ook een ontbinding van een geregistreerd partnerschap of een verbreking van een samenwoning. Als mediator (bemiddelaar) begeleid ik beide partners daarbij op zowel juridisch en fiscaal, maar ook op relationeel en emotioneel gebied. De mediator houdt, als neutrale derde, de belangen van beide partijen in het oog. Het is belangrijk om te weten dat een mediator wel informeert maar niet adviseert. Het is dus niet zo dat de mediator knopen doorhakt voor partijen of zegt wat zij moeten afspreken. Wel kan de mediator met partijen opties bedenken om te kijken welke oplossing het best overeenkomt met de wensen en belangen van partijen. Afhankelijk van de situatie kunnen er tijdens het mediationtraject andere adviseurs worden ingeschakeld, zoals bijvoorbeeld een accountant, een fiscalist, een pensioendeskundige, maar ook een coach of (kinder)psycholoog.

Het verloop van het mediationproces


Op het moment dat de partners over al de te bespreken onderwerpen overeenstemming hebben bereikt worden deze afspraken door de mediator vastgelegd in een (echtscheidings)convenant en – indien nodig – een ouderschapsplan, waarna deze stukken met een gemeenschappelijk echtscheidingsverzoek worden ingediend bij de rechtbank. De rechtbank geeft dan een beschikking af met daarin de uitgesproken echtscheiding en de bekrachtiging van de gemaakte afspraken. Het is dan een administratieve procedure, zonder zitting. De echtscheiding is pas een feit wanneer deze beschikking is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand (van de gemeente waar de mensen zijn gehuwd).


Samen afspraken maken

Een groot voordeel van scheidingsmediation is dat de partners zelf, en samen, beslissen over wat er gaat gebeuren in de toekomst na de scheiding. Dat is natuurlijk anders dan bij een echtscheiding op tegenspraak. Dan bepaalt de rechter wat er wel of niet kan en mag na de scheiding. Omdat je samen afspraken maakt, heb je de mogelijkheid om te zoeken naar maatwerk. Je hebt namelijk meer opties en kunt kiezen voor oplossingen die een rechter niet kan opleggen omdat de rechter gebonden is aan wet- en regelgeving en dus ook aan de daarin liggende beperkingen.

De voordelen

Een ander voordeel is dat een mediator voor beiden werkt en dat scheelt dus in de kosten (en in de tijd).

Maar het belangrijkste voordeel is misschien wel dat het samen regelen van de scheiding bijdraagt aan het behoud van de onderlinge verhoudingen en dat heeft uiteraard ook een positief effect op de kinderen. 


Ook na de scheiding

Ook na de scheiding kan er behoefte bestaan aan bemiddeling (of coaching). De omstandigheden kunnen na de scheiding zodanig veranderen dat het noodzakelijk kan zijn om opnieuw te praten over de zorgregeling voor de kinderen of het aanpassen van de alimentatie. Ook dan kan via mediation worden gezocht naar een gezamenlijke oplossing. Zelfs wanneer de communicatie tussen jou en je ex-partner of met de kinderen niet naar tevredenheid verloopt, kan mediation (of coaching) uitkomst bieden.