Algemeen

Als advocaat oefen ik een eigen, zelfstandige praktijk uit. Deze praktijk (in de vorm van een eenmanszaak: Advocatenkantoor C.J.W.F. Dekkers; KvK 17230580) wordt gevoerd onder de naam Dekkers Familierecht en is gevestigd aan de Stationsstraat 19 te Tilburg.

Uurtarief

Mijn werkzaamheden worden verricht op basis van een uurtarief (vermeerderd met
21% BTW). 

Bij elke declaratie die ik verzend –behalve bij een voorschotdeclaratie– ontvangt u ook een specificatie van de bestede tijd en kosten die voor uw zaak zijn gemaakt.

Ik bied géén mogelijkheid om gebruik te maken van gesubsidieerde rechtsbijstand, een zogenoemde “toevoeging” die bij de Raad voor Rechtsbijstand (www.rvr.org) aangevraagd dient te worden.


Bijkomende kosten

Gemaakte kosten breng ik in rekening. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om 
reiskosten, eventuele kosten van waarneming door een andere advocaat tijdens mijn afwezigheid, kosten van gemeentelijke uittreksels en kosten van een ingeschakelde deurwaarder.

Griffierecht

Als er voor jou een procedure wordt gestart bij de rechtbank of het gerechtshof, 
of als je in een procedure gedaagde of verweerder bent, dan ben je in de regel 
griffierecht verschuldigd. Dit griffierecht wordt door de gerechtelijke instantie 
bij mij in rekening gebracht. Dit griffierecht wordt aan jou doorbelast.

Rechtsbijstandverzekering

Indien je een rechtsbijstandverzekering hebt, adviseer ik je contact op te nemen met de verzekeringsmaatschappij, nu er verzekeraars/verzekeringen zijn die de kosten voor (echt)scheidingsmediation/bemiddeling (tot een bepaald bedrag) vergoeden. Ook in dat geval kan ik je begeleiden als mediator, nu ik voldoe aan de door de verzekeraars aan mediators gestelde eisen. 

Bekendmaking ex artikel 7.4 lid 2 sub f Voda

Mevrouw mr. C.J.W.F. Dekkers is niet aangesloten bij een stichting derdengelden en kan geen derdengelden ontvangen.